Pahalı Bir Mutluluk Virali: Sergen-CocaCola

Coca-Cola’dan her bahsettiğimizde, yazıda mutluluk kelimesini kullanmak kaçınılmaz oluyor.  Marka’nın standart ürünündeki temel çağrışımın “mutluluk” olduğunu herkes biliyor artık; o nedenle daha fazla ayrıntıyla tekrar yapmış olmayalım. Bahse konu durum, bu defa, sıradan bir reklam kampanyası değil, viral…

Bir Coca-Cola dağıtım aracı var, içinde şoförün yanında Sergen yalçın var; ve hiç tanımadığımız, halı sahada maç yapan halktan insanlar. Daha da önemlisi, iddia edilene göre (Kaynak: MarketingTr), hemen her şey doğaçlama… peki siz bir gece halı saha maçı yaparken başınıza nasıl  bir mutluluk gelebilir? Viral’i izleyelim;

Coca-Cola virali’nin on bir günde, sadece yüz bin izleyiciye ulaşmış olması başarısızlık tabii ki; anacak benim irdelemek istediğim konu marka’nın kararlılığı.  Virali yayınlama konusundaki kararlılıktan bahsetmiyorum; mutluluk konusundaki kararlılık…

Başta dediğimiz gibi, Coca-Cola’nın tüm iletişim faaliyetlerinde “mutluluk” vurgusu yaptığını biliyoruz ama bunu derinleştirmek için de her şeyi yapmaya kararlı. Marka, her segmentin, sosyoekonomik statü ve etnik grup mensubunun ve hatta her bireyin farklı mutluluk motivasyonları olduğunun bilincinde hareket ediyor. Çılgınca eğlenilen partilerden,  tüm aile fertlerinin bir araya geldiği sofralara kadar; tüm seçimlerde standart modellerden, farklılıkları gören ve sahiplenen bir yapıya geçildiğini gördük zaman içerisinde. Halk tabanına daha yakınlaşmanın ötesinde, bu iş’te de gerçek bir mutluluk motivasyonu yakalanmış… hem de kameranın karşısına geçen “gerçek kişilerin” profili ile yüzde yüz örtüşen bir iç görü ile…

Tabii filmin organize kısmında, ciddi bir bütçe olduğunu belirtmek gerekir; ünlüler, mekanlar vs.; böyle bir bütçeyle yüz bin izleme önemli bir başarısızlıktır. Ancak, biz bu spesifik mutluluk vakalarının arkası gelecektir diye düşünüyoruz.

Advertisements